Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2018

shpeelman97
5927 8769 390
Reposted fromfungi fungi

September 16 2018

shpeelman97
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski

September 15 2018

shpeelman97
3199 9d2c 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viaradziwil radziwil
shpeelman97
0407 e074 390
Reposted fromwooles wooles viavalardohaeris valardohaeris
shpeelman97
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viamichalkoziol michalkoziol
shpeelman97
5424 384d 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoisetales noisetales

September 12 2018

shpeelman97
8493 aaa8 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viafra-sama fra-sama
shpeelman97
0394 d434 390
Reposted fromfungi fungi
shpeelman97
1296 44fa 390
Reposted fromfungi fungi

August 20 2018

shpeelman97
7747 1355 390
Reposted fromgaf gaf viastrzepy strzepy
shpeelman97
7353 ca68 390
Reposted fromhmu hmu vianoisetales noisetales

August 07 2018

shpeelman97
Reposted fromPoranny Poranny viastraycat straycat

August 05 2018

shpeelman97
8538 5d6a 390
shpeelman97
5408 ede3 390
Reposted fromfungi fungi viaorangeugarte orangeugarte

July 30 2018

shpeelman97
6088 cf17 390
Reposted fromFero Fero viadarthsadic darthsadic

July 29 2018

shpeelman97
7754 02cd 390
Reposted fromsuchegnaty suchegnaty viaaperture aperture
shpeelman97
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromxalchemic xalchemic viacongreve congreve
shpeelman97
To, czego nie wiesz, nie może cię zranić. Wątpliwa maksyma: czasem to, czego nie wiesz, bardzo cię rani.
— Margaret Atwood - "Ślepy zabójca"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacongreve congreve
shpeelman97
2701 8e07 390
I'm wet
Reposted fromvolldost volldost viacongreve congreve
shpeelman97
2883 25aa
Reposted fromdarthsadic darthsadic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl