Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2018

shpeelman97
shpeelman97
6227 1ea5 390
Reposted fromverdantforce verdantforce viadarthsadic darthsadic
shpeelman97
6707 17b5 390
Reposted frompwg pwg viadarthsadic darthsadic

May 16 2018

shpeelman97
8157 7162 390
    Infographic: How To Stay Motivated While Studying Online?

Do you need tips to focus on your studies?  Here are some motivational tips for online students to earn better grades. If you need academic assistance then visit https://takemyonlineclass.com and ask – ‘Can you take my online class for me?’

Contact Details for the Business:

Take My Online Class
627 Ave A Suite #201
New York, NY - 10009
(800) 652-9416
Unites States
Reposted fromtakemyonlineclass takemyonlineclass

April 20 2018

shpeelman97
0863 39a9 390
Reposted fromPhoenixbird Phoenixbird vianoisetales noisetales

April 19 2018

shpeelman97
shpeelman97

April 16 2018

shpeelman97
8117 44fe 390
Reposted fromMatalisman Matalisman vialefu lefu

April 15 2018

shpeelman97
7227 2203 390
Reposted fromratek ratek viaNaitlisz Naitlisz

April 11 2018

shpeelman97
2043 8738 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viahaber haber
shpeelman97
Reposted fromkanusia kanusia viabarock barock
6015 9c58 390
Reposted fromrainbowleos rainbowleos viaquinne quinne
shpeelman97
Reposted fromFlau Flau viacidiuss cidiuss
shpeelman97
1004 5fc7 390
Reposted fromtfu tfu viahaber haber

April 06 2018

shpeelman97
shpeelman97
4911 8e8e 390
Reposted fromTamahl Tamahl viacoffeebitch coffeebitch

April 02 2018

shpeelman97
5471 7444 390
Reposted fromtichga tichga viadarthsadic darthsadic
shpeelman97
5591 c755 390
Reposted fromtfu tfu viakfiati kfiati
shpeelman97
7119 27fb 390
Reposted fromtytek tytek viaDagarhen Dagarhen
shpeelman97

W kontaktach z introwertykiem…

 1. Szanuj ich potrzebę prywatności.
 2. Nie ośmieszaj ich publicznie.
 3. Pozwól im na obserwację, gdy znajdą się w nowej sytuacji.
 4. Daj im czas na pomyślenie, nie wymagaj natychmiastowej odpowiedzi.
 5. Nie przeszkadzaj im.
 6. Upominaj ich na osobności.
 7. Nie zmuszaj ich do tego, by mieli mnóstwo przyjaciół. Wystarczy im jeden dobry.
 8. Jeśli czegoś od nich chcesz, uprzedź wcześniej, by w spokoju skończyli swoje zadania.

 

W kontaktach z ekstrawertykiem…

 1. Szanuj ich niezależność.
 2. Chwal ich przy innych.
 3. Akceptuj i wzmacniaj ich entuzjazm.
 4. Zaskakuj ich.
 5. Zrozum, kiedy są zajęci.
 6. Okazuj im czułość.
 7. Dawaj im wybór.
 8. Pozwól im na odkrywanie i dyskutowanie o tym, co ich interesuje.
— Life Architect
Reposted fromavooid avooid viaslowianecznik slowianecznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl